Tài liệu tuyên truyền nông thôn mới kiểu mẫu

 

(Theo Bộ Tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai)

Ngày 28/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 931-QĐ/TU về  ban hành Bộ Tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai.

Ban Tuyên giáo giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị những nội dung chính của Quyết định, cụ thể như sau:

Câu hỏi 1: Để đạt Nông thôn mới kiểu mẫu, xã cần đảm bảo những tiêu chí nào?

Trả lời: Xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt 04 tiêu chí chung sau:

 - Tiêu chí Phát triển sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo

 - Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hoá

 - Tiêu chí Môi trường

 - Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công

Đồng thời phải đạt được 01 trong các loại hình kiểu mẫu về:

- Hạ tầng - phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập - hộ nghèo

- Giáo dục – đào tạo

- Y tế

- Văn hóa - du lịch

- Môi trường

- Hành chính công

- An ninh trật tự xã hội

Câu hỏi 2: Tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo được quy định như thế nào?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, Tiêu chí Sản xuất - Thu nhập - Hộ nghèo phải đảm bảo các nội dung sau:

1. Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả.

3. Không có hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Trung ương (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).

Câu hỏi 3: Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hoá được quy định như thế nào thì đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, Tiêu chí Giáo dục - Y tế - Văn hoá: phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

1. Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%.

2. Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt từ 95% trlên (số trẻ em còn lại đều đang học các lớp tiểu học).

3. Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt từ 95% trở lên.

4. Trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

5. Tỷ lệ người dân thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên.

6. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

7. Tỷ lệ người dân thường trực trên địa bàn xã tham gia mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, đạt từ 60%.

8. Mỗi ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Câu hỏi 4: Tiêu chí Môi trường được quy định như thế nào?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, Tiêu chí Môi trường được quy định như  sau:

1. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt 99%.

2. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 50% trở lên.

3. Có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

4. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 99%.

5. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững.

6. Có 70% trở lên số tuyến đường xã, ấp (trục xã, trục ấp, ngõ xóm, ấp) có rãnh thoát nước.

Câu hỏi 5: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công phải đảm bảo các điều kiện nào?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, Tiêu chí An ninh trật tự - Hành chính công phải đảm bảo 03 điều kiện sau đây:

1. Trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội; tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm.

2. Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo có hiệu quả.

3. Có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động hiệu quả.

Câu hỏi 6: Loại hình kiểu mẫu về Hạ tầng – phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập – hộ nghèo được quy định như thế nào?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, loại hình kiểu mẫu về Hạ tầng – phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập – hộ nghèo phải đảm bảo 05 yêu cầu sau:

- Có ít nhất 01 hợp tác xã tham gia liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu để sản xuất vào mùa khô từ các nguồn (trừ trường hợp thiếu nước nguồn, kể cả nước ngầm) đạt trên 90%.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm, trong đó năm 2018: 63 triệu; năm 2019: 66 triệu; năm 2020: 68 triệu.

- Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT đạt trên 70%.

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn của tỉnh (trừ các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo) dưới 0,5%.

Câu hỏi 7: Như thế nào thì xã đạt loại hình kiểu mẫu về Giáo dục - đào tạo?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, loại hình kiểu mẫu về Giáo dục - đào tạo cần đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Tỷ lệ trẻ em dưới 3 tuổi (từ 12 đển 36 tháng) được huy động đến lớp đạt trên 60%.

- Có 100% trường học các cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo (đang sinh sống và làm việc trên địa bàn xã) có văn bằng, chứng chỉ đạt trên 70%.

Câu hỏi 8: Loại hình kiểu mẫu về Y tế được quy định như thế nào?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, loại hình kiểu mẫu về Y tế cần đảm bảo: Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) dưới 11%.

Câu hỏi 9: Loại hình kiểu mẫu về Văn hóa - du lịch được quy định như thế nào?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, loại hình kiểu mẫu về Văn hóa - du lịch cần đảm bảo 02 yêu cầu sau:

- Có mô hình du lịch gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

- Tỷ lệ ấp có các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập đạt trên 60%.

Câu hỏi 10: Như thế nào thì xã đạt loại hình kiểu mẫu về Môi trường?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, loại hình kiểu mẫu về Môi trường phải đảm bảo 03 yêu cầu như sau:

- Tỷ lệ hộ dân xây dựng cảnh quan, nơi ở xanh - sạch - đẹp đạt trên 95%.

- Có mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hoạt động có hiệu quả đạt trên 90%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch qua hệ thống cung cấp nước tập trung và máy lọc nước gia đình đạt trên 50%.

Câu hỏi 11: Loại hình kiểu mẫu về Hành chính công được quy định như thế nào?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, loại hình kiểu mẫu về Hành chỉnh công cần đảm bảo 04 yêu cầu:

- Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 98%.

- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt trên 99%.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 hoặc mức độ 4.

 - Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ của thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 đạt trên 15%.

Câu hỏi 12: Như thế nào thì xã đạt loại hình kiểu mẫu về An ninh trật tự?

Trả lời: Để xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, loại hình kiểu mẫu về An ninh trật tự xã hội phải đảm bảo: Tỷ lệ ấp có mô hình bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động hiệu quả đạt 100%.

LÝ - BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​