Chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng 14 xã trên địa bàn huyện Xuân Lộc

 

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 4407/UBND-CNN về việc chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng trên cơ sở rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh.

 fgjuhy.jpg

Ảnh: Quy hoạch nông thôn mới xã Xuân Trường (2013)


Theo nội dung văn bản, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng cho tất cả 14 xã trên địa bàn huyện Xuân Lộc. UBND huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo UBND các xã khẩn trương tiến hành công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt trước đây. Việc lập hồ sơ quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo tính kế thừa, sử dụng tối đa những nội dung còn phù hợp của hồ sơ quy hoạch nông thôn mới nhằm tiết kiệm chi phí từ nguồn ngân sách huyện.

Hồ sơ quy hoạch chung xây dựng xã sau khi được phê duyệt sẽ cơ bản giải quyết những bất cập, chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng; đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, xây dựng nhà ở… Bên cạnh đó, còn phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã nói riêng và toàn huyện Xuân Lộc nói chung.


Kts. Lê Phan Vũ Nguyên - Phòng Kinh tế và Hạ tầng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​