Xuân Lộc chỉnh trang diện mạo nông thôn mới

 

Nhằm chỉnh trang, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, xây dựng các tuyến đường đạt các tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Đầu năm 2019, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm chủ đầu tư, xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Xuân Tâm - Trảng Táo, xã Xuân Tâm và tuyến đường Lang Minh - Xuân Đông, xã Lang Minh đảm bảo chiếu sáng phục vụ nhân dân.

1. Xã Xuân Tâm: Xây dựng 1,0 km hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Xuân Tâm - Trảng Táo sử dụng đèn Led công suất 90W tiết kiệm điện.

 kthtt1.jpgkthtt12.jpg

Khi công trình được triển khai xây dựng, được sự hưởng ứng, đồng thuận và phấn khởi của người dân. Qua đó, nhân dân hỗ trợ chặt tỉa cây cối nằm trong hành lang an toàn lưới điện, chấp thuận trồng trụ trên phần đất của gia đình, góp phần đảm bảo tiến độ thi công công trình hoàn thành trước kế hoạch.

2. Xã Lang Minh: Xây dựng 1,0 km hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đường Lang Minh  - Xuân Đông sử dụng đèn Led công suất 90W tiết kiệm điện.

 kthtt123.jpgkthtt1234.jpg

Các công trình trên đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng cung cấp điện chiếu sáng, kịp thời phục vụ nhân dân dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.

Ngoài ra, UBND huyện quan tâm, chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống chiếu sáng công công tuyến đường Xuân Phú - Xuân Tây, xã Xuân Phú (1,0km) và tuyến đường Xuân Trường - Trảng Táo, xã Xuân Trường (1,0km). Dự kiến thi công xây dựng hoàn thành trong tháng 7/2019 để phục vụ chiếu sáng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông các tuyến đường nêu trên.

Nhìn chung, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng chất nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao để phục vụ nhân dân tốt hơn trong thời gian tới, hoàn thành mục tiêu chung của huyện./.

                             
Trương Quang Hà - Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​