Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 

Tính đến thời điểm hiện nay có 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 100%). 

Trong đó, UBND xã Xuân Trường, Xuân Thành và Xuân Tâm có số điểm tổng cao nhất là 94, UBND xã Xuân Định có tổng số điểm thấp nhất là 86. Các xã, thị trấn còn lại có tổng số điểm đánh giá từ 91 đến 93.

Đính kèm: DANH20SACH20XA20DAT20CHUAN20TCPL2020181.pdf

Phan Thị Hoàng Công

Phòng Tư pháp huyện

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​