Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện

 

Sáng 11/4, Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VI nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 06 Ban chấp hành đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ trong quý I và  triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

Trong quý I năm 2019, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ  bản đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn Huyện ước đạt 6.478 tỷ đồng tăng 9,3%  so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 28,5% dự toán Tỉnh giao. Trên lĩnh vực nông nghiệp, diện tích sản xuất Đông- Xuân tăng 17,7 ha, năng suất các loại cây trồng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Trong chăn nuôi đã tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm gắn với tái cơ cấu đàn vật nuôi. Về công tác xây dựng nông thôn mới, Huyện đã tập trung xây dựng xã Lang Minh, Suối Cao đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục chỉ đạo thực hiện 27 mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mẫu theo hướng phát triển hàng hóa nông nghiệp bền vững đã được phê duyệt. Các lĩnh vực văn hóa xã hội- giáo dục y tế có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


AA.00_06_42_19.Still245.jpg

Trong quý II năm 2019, Huyện Xuân Lộc tập trung thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp được lựa chọn xây dựng đạt chuẩn kiểu mẫu gắn với triển khai thực hiện chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm- OCOP” ; Công tác thu ngân sách. Đồng thời tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết 05 của ban thường vụ Huyện ủy về phát triển thị trấn Gia Ray thành đô thị loại 5 gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn thị trấn văn minh đô thi. 

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận về dự thảo nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa VI về thực hiện Đề án xây dựng Huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “ Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững” giai đoạn 2018- 2020.  

 

                                                                 Như Trang

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​