Sự cần thiết cấp mã số vùng trồng

 

Mã số vùng trồng được hiểu nôm na là một chứng nhận mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo nông sản đưa vào quá trình lưu thông trên thị trường phải đúng nguồn gốc tại vùng trồng đó (tránh tình trạng trà trộn sản phẩm nơi khác vào vùng trồng đã được cấp mã số). 

Việc cấp mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định, để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, giúp nông dân ý thức được vấn đề sản xuất liên quan chặt chẽ đến chất lượng và giá thành sản phẩm.

Yêu cầu về diện tích và điều kiện canh tác trong vùng trồng để được cấp mã số là:

(1) Diện tích vùng trồng có thể dao động từ 6 - 10 ha/mã; không được quá 12 ha/ mã để tiện cho việc quản lý;

(2) Vùng trồng trái cây xuất khẩu có thể không có chứng nhận VietGAP hoặc chứng chỉ tương đương (GlobalGAP….), nhưng việc canh tác trong vùng phải tuân theo quy trình VietGAP hoặc các quy trình tương đương;

(3) Vùng trồng xin cấp mã số phải là vùng sản xuất tập trung, không có nhà dân hoặc chợ, chăn thả gia súc, gia cầm trong bên trong vùng trồng;

(4) Vùng trồng xin cấp mã số phải trồng duy nhất 1 loại giống cây ăn quả, không trồng xen các loại cây trồng cùng họ với cây trồng chính.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã có 3 loại cây trồng được cấp mã số vùng trồng, gồm xoài, thanh long, chôm chôm. Cụ thể:

- Thanh long: Được cấp 02 mã tại xã Xuân Hưng và Xuân Phú.

- Xoài: Được cấp 6 mã tại Xuân Hưng (3 mã), Suối Cao (1 mã), Xuân Hòa (1 mã), Xuân Bắc (01 mã).

- Chôm chôm: Được cấp 2 mã tại Bảo Hòa và Xuân Định.

dfgfdgfdg.jpg 

Xoài Suối Lớn đã được cấp mã số vùng trồng


Trong thời gian tới, dự kiến sẽ đăng ký mã vùng trồng cho các loại cây hồ tiêu, bưởi, sầu riêng.

 

Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​