UBND tỉnh Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Đồng Nai, Bảo tàng Đồng Nai và Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai

 

Ngày 28/02/2019 UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: số 628/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Đồng Nai thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, số 633/QĐ-UBND về việc thành lập Bảo tàng Đồng Nai thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý Di tích vào Bảo tàng Đồng Nai, số 630/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thánh lập Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống và Đoàn ca múa nhạc.

hghghghg.jpg
 

Việc hợp nhất các cơ quan, dơn vị có cùng chức năng nói trên nhằm sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó giúp giảm bớt đầu mối, phân định rõ chức năng nhiệm vụ, đảm bảo không trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ viên chức bảo đảm về số lượng, chất lượng; đồng thời giảm chi ngân sách của tỉnh, Nhà nước.

Phan Thị Hoàng Công

Phòng Tư pháp huyện

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​