Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Ngày 01/4/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Xuân Trường long trọng tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo báo cáo, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở xã đã lập danh sách 50 người lập bản kê trên 50 địa bàn điều tra để tham dự lớp tập huấn lập bảng kê hộ đảm bảo nắm chắc nghiệp vụ. Ngày 20/12/2018, Ban chỉ đạo xã đã hoàn thành việc nhập tin bảng kê được xuất từ trang thông tin điều hành tác nghiệp Tổng điều tra và tiến hành nghiệm thu với Ban chỉ đạo huyện đảm bảo theo tiến độ, kết quả, trên địa bàn xã có 69 địa bàn (trong đó: địa bàn bản kê hộ là 50, với 4.578 hộ, 17.888 nhân khẩu, 19 địa bàn đặc thù, với 154 nhân khẩu).

9085be1c468ba4d5fd9a.jpg

Tổng điều tra viên được phân bổ là 25 ( 01 điều tra viên phụ trách 02 địa bàn), 01 điều tra viên địa bàn đặc thù, tất cả điều tra viên và tổ trưởng đều tham gia tập huấn nghiệp vụ đạt 100% quân số, hiện tại, các điều tra viên xã đều được trang bị đầy đủ tài liệu sẵn sáng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Ban chỉ đạo xã tăng cường công tác tuyên truyền pano, băng rôn, xe lưu động, các cuộc họp tại ấp, tiếp âm qua hệ thống đài tuyền thanh huyện về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra và hỏi đáp về Tổng điều tra.

Ngoài ra, nâng cao ý thức cho mọi gia đình trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên. Trong quá trình diễn ra cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo xã tập trung kiểm tra, giám sát cũng như có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời để thu thập được số liệu một cách đầy đủ, chính xác, đảm bảo thành công cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.


Pha Nguyễn

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​