UBND huyện triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày 29/3/2019 UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” . 

Qua đó, nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, người quản lý về nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sán xuất kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thời gian dự kiến:

- Triển khai: Từ 15/4/2019 đến 15/5/201;

- Tổ chức lễ phát động: 08 giờ 00 phút ngày 12/4/2019 (Sáng thứ Sáu) tại Nhà Văn hóa huyện.

 

Phan Thị Hoàng Công - Phòng Tư pháp huyện

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​