Hội nghị giao ban trực tuyến công tác cải cách hành chính quý I năm 2019

 

Sáng ngày 29/3/2019, UBND huyện Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác cải cách hành chính tháng quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, cùng các ngành, phòng ban chuyên môn huyện và tại điểm cầu của 14 xã và thị trấn tham dự.

Hội nghị đã được nghe phòng ban chuyên môn huyện báo cáo kết quả kiểm tra công vụ, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, giờ giấc làm việc, công tác triển khai đăng ký sáng kiến cải cách hành chính huyện năm 2019; kết quả thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, điều hành công việc; kết quả giải quyết, xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính, tồn đọng trên lĩnh vực đất đai, kết quả thực hiện thư xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn; việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ tại nhà, luân chuyển hồ sơ đất đai giữa cấp huyện, cấp xã qua đường bưu điện...

c49693245ea7bcf9e5b6.jpg

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Trường, trong quý I năm 2019, UBND xã  đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND huyện Xuân Lộc. UBND xã luôn tuân thủ các quy trình, thủ tục luật định trong việc ban hành văn bản, đảm bảo tính khả thi và thực hiện hiệu quả. Thực hiện công tác rà soát, bổ sung niêm yết các loại thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thông tin cho nhân dân theo dõi và nắm bắt quy trình, thủ tục giải quyết hành chính trên từng lĩnh vực.

Bộ phận một cửa liên thông hiện đại được trang bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo theo quy định, kết quả tiếp nhận hồ sơ trong quý I năm 2019, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 1.245 hồ sơ, đã giải quyết 1.230 hồ sơ, đang giải quyết 15 hồ sơ. UBND xã đã chuyển 8 lượt hồ sơ, với tổng số 57 hồ sơ. Thực hiện 40/121 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, đạt tỷ lệ 33%.

Kết luận tại buổi họp, đồng chí Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, thời gian tới, các ngành, xã, thị trấn cần tiếp tục triển khai cải cách hành chính tại cơ quan, hạn chế không để phát sinh hồ sơ trễ hạn Egov, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, dịch vụ công mức độ 3, 4 đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã biết và thực hiện.


Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​