Kết quả thực hiện công tác xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu tại các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Thọ, Suối Cao và Xuân Thành

 

Vào các ngày 12, 13 và 14 tháng 3 năm 2019, đồng chí Huỳnh Thị Lành - Phó Chủ tịch UBND huyện đã tổ chức Đoàn làm việc với UBND các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Thọ, Suối Cao và Xuân Thành về công tác xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu.

Thành phần dự làm việc gồm: Cấp huyện: Đ/c Võ Trung Hưng - Phó Trưởng phòng Nội vụ; Đ/c Nguyễn Thị Hương - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin. Cấp xã: Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng các ấp của các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Thọ, Suối Cao và Xuân Thành.

fdfdfdf.jpg

Đ/c Huỳnh Thị Lành – Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với UBND xã Xuân Phú


Qua quá trình đi khảo sát thực tế tại các tuyến đường trên địa bàn các xã, nghe UBND các xã báo cáo công tác xây dựng, quy trình thẩm định, xét công nhận Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, nhận thấy:

Trong thời gian qua, UBND các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Thọ, Suối Cao và Xuân Thành đã có sự tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu. Các xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu năm 2019; phân công cán bộ, công chức tổ chức hướng về cơ sở. Các xã đã chọn ra được một số tuyến đường để triển khai việc xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, Gia đình kiểu mẫu. Các tuyến đường chọn làm kiểu mẫu đã được trồng hoa, cây cảnh ven đường; đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải tại các tuyến đường; vận động nhân dân làm trụ cờ đúng quy cách; thắp sáng các tuyến đường vào ban đêm; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; thu gom rác thải; vận động nhân dân chỉnh trang vườn, hàng rào, cổng ngõ; quét dọn đường làng ngõ xóm, các tuyến đường trên địa bàn.

- Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong công tác triển khai như: Công tác tuyên truyền để người dân hiểu được nội dung cụ thể việc xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu chưa đạt yêu cầu; việc triển khai chưa tạo được điểm nhấn rõ nét, chưa có sự lan tỏa trong nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, UBND huyện đã đề nghị UBND các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Thọ, Suối Cao và Xuân Thành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đối với UBND các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Thọ, Suối Cao và Xuân Thành

- Điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Ban Chỉ đạo Nông thôn mới của xã phối hợp triển khai đồng bộ 2 nội dung: xây dựng Gia đình văn hóa gắn với xây dựng Gia đình kiểu mẩu, Tổ nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu, Tuyến đường kiểu mẫu. Tập trung thực hiện điểm, chọn một Tổ nhân dân xây dựng kiểu mẫu để nhân rộng trên địa bàn. Trước khi thực hiện, phải khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tìm hiểu điều kiện đất đai, nguồn nước để đưa ra sự đánh giá và lựa chọn tuyến đường, Tổ nhân dân phù hợp để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu điểm của xã và của ấp.

- Đối với việc phát động xây dựng Gia đình kiểu mẫu phải thực hiện đồng bộ và khi xét công nhận phải đánh giá trên nhiều phương diện (thu nhập; đóng góp cho cộng đồng, khu dân cư; các thành viên trong gia đình có lối sống lành mạnh, công việc ổn định; cảnh quan xanh, sạch, đẹp); đồng thời việc công nhận Gia đình kiểu mẫu phải dựa trên đánh giá chung, đồng thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư trong khu vực; có sự tuyên dương, nhân rộng các Gia đình kiểu mẫu tiêu biểu và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

- Tiếp tục quán triệt trong hệ thống chính trị tinh thần tiến công và huy động mọi nguồn lực để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công cuộc nâng cao chất lượng nông thôn mới; thực hiện thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch được giao. Xã cần chú trọng rà soát, đối chiếu bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đối chiếu Đề án nông thôn mới kiểu mẫu để đánh giá cụ thể và có phương hướng, giải pháp cụ thể; trong đó tập trung hoàn thành các tiêu chí về: Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, tham gia BHYT, tham gia thu gom rác thải và các kéo giảm các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã; đồng thời vận động người dân không lấn chiếm hành lang đường bộ để kinh doanh, buôn bán nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cảnh quan. UBND xã cần chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ tăng cường công tác tuần tra, canh gác; nhân rộng mô hình “cammera an ninh”; tăng cường phân công lực lượng đeo bám các địa bàn phức tạp gắn với mô hình tự quản về an ninh, trật tự nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

- Vận động người dân không lấn chiếm hành lang đường bộ, đường sắt để kinh doanh, buôn bán nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cảnh quan. Rà soát và có kế hoạch sơn sửa, chỉnh trang cổng chào đã cũ, xuống cấp ở các ấp, thay mới cờ cũ, bạc màu; tháo, gỡ các biển tuyên truyền đã cũ, bạc màu trên các cột điện. Đối với các trụ sở ấp (nhà văn hóa - khu thể thao) phải được thường xuyên chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh để có không gian sạch sẽ, tạo cảnh quan.

- Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, dân quân tăng cường công tác tuần tra, canh gác; nhân rộng mô hình “cammera an ninh”; tăng cường phân công lực lượng đeo bám các địa bàn phức tạp gắn với mô hình tự quản về an ninh, trật tự nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

- Tiếp tục chủ động phối hợp với các đoàn công tác, cơ quan, đơn vị của huyện trong việc thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2017 về thực hiện chủ trương “Hướng về cơ sở”; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 26/9/2017 và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về thực hiện phong trào thi đua xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Đối với các ấp:

- Phải xác định việc xây dựng gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu là việc làm xuất phát từ chủ thể là nhân dân; do đó phải tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Ấp nên khảo sát tình trạng đời sống kinh tế - xã hội của các tổ nhân dân; qua đó nên chọn 1 tuyến đường, 1 Tổ nhân dân có sự tương đồng về đời sống kinh tế - xã hội, cảnh quan môi trường để phát động nhân dân hưởng ứng thực hiện mô hình “Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu”. Sau khi hoàn thành 1 Tổ nhân dân kiểu mẫu chuẩn mới nhân rộng, triển khai đối với các Tổ nhân dân còn lại.

- Có sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa Ban ấp với các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Tổ trưởng Tổ nhân dân và từng thành viên Ban Công tác Mặt trận ấp. Phối hợp với Chi hội phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, vận động từng hộ dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, nhà cửa; phối hợp với Đoàn thanh niên thường xuyên cắt tỉa cây xanh, phát quang bụi rậm; khơi thông cống rãnh, dọn dẹp.

Đồng thời đề nghị Đảng ủy các xã Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Thọ, Suối Cao Xuân Thành: Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp ra quân cùng tham gia vận động Đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng “Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu” trên địa bàn xã.

3. Đối với phòng Nội vụ, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thường xuyên tổ chức kiểm tra và hướng dẫn UBND xã Xuân Phú trong việc xây dựng Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu. Kịp thời báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Đối với các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục phân công cán bộ, công chức, viên chức theo địa bàn phụ trách để phối hợp với xã triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện về việc phát động và thực hiện thi đua Gia đình kiểu mẫu, Tổ nhân dân kiểu mẫu trên địa bàn huyện; Văn bản số 722/UBND-NC ngày 26/02/2018 của UBND huyện về thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu trong năm 2019.

                                                  Kiều Hợi – VP HĐND và UBND huyện

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​