Hướng dẫn tiêu chuẩn xét tăng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “ấp văn hóa”, “khu phố văn hóa” trên địa bàn Tỉnh

 

Ngày 29/01/2019, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 14/HD-BCĐ về việc triển khai, thực hiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP.

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm; tặng giấy khen cho gia đình được công nhận danh hiệu  “Gia đình văn hóa  đủ 03 năm liên tục.

Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định tặng danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”; tặng giấy khen cho ấp, khu phố được công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”đủ 05 năm năm liên tục.

Đính kèm: huongdan.pdf

Phan Thị Hoàng Công

Phòng Tư pháp huyện

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​