Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm trên địa bàn huyện Xuân Lộc

 

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một cơ sở sản xuất dùng để phân biệt hàng hóa của mình với hàng hóa cùng loại của các doanh nghiệp khác, nó được xem như một dấu hiệu nhận biết sản phẩm, thu hút và tạo sự an tâm cho người tiêu dùng. Ngày nay, người tiêu dùng thông minh chỉ mua những sản phẩm có nhãn hiệu hàng hóa. Vì vậy, người sản xuất thông minh cần sớm xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm của mình.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc làm nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm, trong thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện nhãn hiệu hàng hóa. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã đăng ký 30 nhãn hiệu hàng hóa. Thông tin và logo một số nhãn hiệu hàng hóa như sau:

0001.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0005.jpg

Để thực hiện nhãn hiệu hàng hóa, tổ chức, cá nhân chỉ đến đăng ký tại Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ thiết kế logo và trực tiếp đem nộp hồ sơ lên Sở Khoa học và Công nghệ. Chi phí thực hiện 9.360.000 đồng/nhãn hiệu bằng nguồn vốn hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ. Doanh nghiệp, hộ dân không tốn chi phí, không mất thời gian đi tỉnh nộp hồ sơ.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm nhãn hiệu hàng hóa, liên hệ Phòng Nông nghiệp và PTNT qua số điện thoại 0251.3871132 hoặc liên hệ trực tiếp công chức Lê Thị Xuân Trang qua số điện thoại 0963.716878 để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện.

          Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT       

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​