Xuân Lộc tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1

 

Chiều ngày 18/01, TT bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/ 2019.

Đây là hội nghị quan trọng nhằm trang bị cho đội ngũ  báo cáo viên huyện ủy, cán bộ tuyên huấn các chi đảng bộ cơ sở, cán bộ phụ trách tuyên huấn và các báo cáo viên MTTQ và các đoàn thể huyện; trưởng, phó Ban tuyên giáo và các đồng chí là báo các viên các xã thị trấn phương pháp triển khai thực hiện kế hoạch 149-KH/HU ngày 03/12/2018 của Ban thường vụ huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW đảng khóa XII. Ngoài ra, hội nghị còn được nghe lãnh đạo Ban tuyên giáo trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới...

.

                                                                                     Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​