Danh sách các Luật được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực thi hành trong năm 2019


   ​​​​
STT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

1

Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

2

Luật Thủy sản

01/01/2019

3

Luật Quốc phòng

01/01/2019

4

Luật Quy hoạch

01/01/2019

5

Luật An ninh mạng

01/01/2019

6

Luật Tố cáo

01/01/2019

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

01/01/2019

8

Luật Đo đạc và bản đồ

01/01/2019

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch

01/01/2019

11

Luật Phòng, chống tham nhũng

01/07/2019

12

Luật Đặc xá

01/07/2019

13

Luật Giáo dục đại học sửa đổi

01/07/2019

14

Luật cảnh sát biển Việt Nam

01/07/2019

15

Luật Công an nhân dân

01/07/2019


Nguyễn Hữu Minh - Chuyên viên Phòng tư pháp

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​