Tập huấn nông thôn mới nâng cao tại các xã

 

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ phụ trách xây dựng NTM, nông nghiệp, kinh tế tập thể, giao thông, môi trường, văn hóa xã hội xã; Đại diện Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã; Trưởng, phó ấp, các chi hội đoàn thể ấp, Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao; Cuối năm 2018, Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tập huấn tại tất cả các xã trên địa bàn huyện. Nội dung triển khai gồm: 

- Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW trên địa bàn huyện.

- Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

- Hướng dẫn mục đích, ý nghĩa, thủ tục xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

- Những yêu cầu về sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm.

s1.jpg
s12.jpgs123.jpg


Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​