Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Xuân Hưng

Sáng ngày 28/12/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Xuân Hưng khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 7, nhằm đánh giá kết quả hoạt động giám sát của HĐND xã, kết quả hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, với sự điều hành quản lý của Ủy ban nhân dân xã, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân địa phương, đã thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoạt động giám sát của HĐND xã có trọng tâm, bám sát vào các Nghị quyết. Tình hình kinh tế xã hội trong năm 2018 có nhiều bước phát triển, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định cụ thể như sau:

 xh1.pngxh12.png

Giá trị sản xuất công nghiệp 299 tỷ đồng, đạt 105,4% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 8,41%. Giá trị sản nông nghiệp 233,4 tỷ đồng, đạt 100,37% kế hoạch, so với cùng kỳ tăng 5,16%. Giá trị sản xuất lâm nghiệp 6,9 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ 2,99 %. Về thủy sản 6,85 tỷ đồng, đạt 105,38% kế hoạch, tăng so với cùng kỳ 5,38 %. Thu ngân sách 14,5 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,98% (Nghị quyết <1%). Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%, hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, thu gom xử lý rác thải đạt 93,28%, tham gia BHYT đạt 79%. 100% trẻ em trong độ tuổi được huy động đến trường; 8/8 ấp đạt danh hiệu văn hóa, trên 99% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; An ninh - quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị từ xã đến ấp hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, tại kỳ họp các đại biểu HĐND xã đã thảo luận sôi nổi, nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2019 đạt kết quả cao hơn.

Kỳ họp cũng đã thông qua 05 Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2019, về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng năm 2019, về bổ sung dự toán thu- chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018, về dự toán thu- chi ngân sách xã năm 2019, về thực hiện các công trình xã hội hóa giao thông nông thôn năm 2019. Kỳ họp đã thành công tốt đẹp và bế mạc cùng ngày.

 

                                                                                                                               Quang Duệ

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​