Mặt trận tổ quốc huyện Xuân Lộc tổ chức phản biện nội dung Nghị quyết.

​Vừa qua, Ủy ban mặt trận tổ Quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức lấy ý kiến phản biện nội dung dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019.

AA.00_00_04_01.Still101.jpg

Theo chỉ tiêu nghị quyết năm 2019 của huyện Xuân Lộc, giá trị sản xuất trên địa bàn phấn đấu tăng từ 8,5%-9% so với năm 2018; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 9%-10%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội  khoảng 2.700 tỷ đồng; Bên cạnh đó huyện cũng phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 73%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 88%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 75%. Đồng thời cũng nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo A theo chuẩn nghèo của Tỉnh trên 0,5%; các loại tội phạm về hình sự, tai nạn giao thông cũng kéo giảm từ 5%-10% so với năm 2018,…Qua nghiên cứu về nội dung nghị quyết, các đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 mà Ban chấp hành đảng bộ huyện đề ra. Theo đó, các đại biểu cũng nêu một số ý kiến đóng góp về giải pháp trong quá trình thực hiện.​

Tuệ Lâm​

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​