Hội thi giáo viên dạy giỏi giỏi bậc tiểu học

 

Sáng ngày 01/12, tại trường Tiểu học Xuân Trường, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Xuân Lộc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học, năm học 2018- 2019. Tham gia có trên 470 thí sinh thuộc các trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Theo đó, các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi như: thi sáng kiến kinh nghiệm; thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng, đổi mới giáo dục, các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác giáo dục tiểu học; thi thực hành giảng dạy.

Hội thi nhằm mục đích tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi bậc tiễu học, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.

Hinh-2.JPGHinh-1.JPG

Bên cạnh đó, Hội thi góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành.

Ngoài ra, hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Được biết, vòng thi sáng kiến kinh nghiệm của hội thi sẽ tổ chức vào ngày 15/12 tới, tại trường Tiểu học Xuân Trường.

 

Ngọc Trác (Phòng GD-ĐT)

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​