Tập huấn lập bảng kê cho công tác tổng điều tra

 

Tại Xã Xuân Thọ, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị tập huấn lập bảng kê cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho Ban chỉ đạo, các đối tượng là người lập bảng kê các xã Xuân Thọ, Suối Cát và Xuân Bắc.

IMG_1415.jpg

Tại lớp tập huấn, các học viên được tập huấn các nội dung về: Thông tin chung công tác lập bảng kê hộ; hướng dẫn lập bảng kê hộ, quy trình lập bảng kê hộ; hướng dẫn lập và ghi thông tin bảng kê hộ; lập và ghi thông tin bảng kê nhân khẩu đặc thù; hướng dẫn cập nhật bảng kê hộ; kiểm tra nghiệm thu bảng kê hộ và cách xử lý bảng kê hộ…  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn trong cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở. Thông qua lớp tập huấn lần này, nhằm giúp cho các học viên nắm bắt và thực hiện tốt nghiệp vụ trong quá trình xác định hộ, nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ để chuẩn bị tốt cho kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn Huyện vào dầu tháng 4 năm 2019 tới.

 

                                                                              Ngọc Hoàng

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​