Tuyên giáo trung ương thông tin thời sự đến cán bộ cấp cơ sở

Sáng 30/11, Xuân Lộc tổ chức hội nghị thông tin thời sự, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở

AA.00_03_12_08.Still051.jpgAA.00_03_45_06.Still052.jpg

Tại hội nghị này, Tiến sĩ Đặng Mạnh Trung, vụ trưởng-trưởng cơ quan thường trực tuyên giáo trung ương tại Thành Phố Hồ Chí Minh đã thông tin khai quát đến đội ngũ cán bộ huyện Xuân Lộc về tình hình kinh tế-xã hội trong nước, trong khu vực và tình hình biển đông. Theo thông tin vụ trưởng, năm 2018, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần sáng tạo, đoàn kết vượt khó, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta luôn giữ được ở mức ổn định tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong nước không ngừng được nâng lên. Kết quả này cũng chính là bàn đạp để Việt Nam tiếp tục phát huy, khẳng định vai trò, vị thế trong khu vực và quốc​ tế.

 

Hải Đình 

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​