Thẩm định kết quả sau 5 năm đạt chuẩn nông thôn mới.

 Sáng ngày 1/11, Đoàn thẩm định nông thôn mới Tỉnh Đồng Nai do ông Lê Văn Gọi- Phó chánh văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới Tỉnh làm trưởng đoàn cùng các sở ngành của Tỉnh đã có buổi kiểm tra, thẩm định kết quả giữ vững, nâng chất các tiêu chí sau 5 năm đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Suối Cao, Huyện Xuân Lộc.
Tham dinh NTM.jpg

Theo báo cáo của UBND xã Suối Cao: Sau khi được UBND Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2013, xã Suối Cao tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Theo đó đến nay bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đáng chú ý là nhờ tập trung phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng nên thu nhập bình quân đầu người của xã tăng mạnh từ gần 34 triệu đồng năm 2013 lên trên 53 triệu đồng/người/năm vào năm 2017, đến nay xã không còn hộ nghèo A theo chuẩn nghèo của Tỉnh. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn được đầu tư nâng cấp, hệ thống đường giao thông nông thôn đảm bảo. Tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa với chiều dài trên 16 km, đạt 100%.

hinh tham dinh.jpg


Sau khi đi khảo sát thực tế, thẩm định cụ thể các tiêu chí và nghe ý kiến của các thành viên, ông Lê Văn Gọi- phó chánh văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới Tỉnh đánh giá cao những kết quả giữ vững, nâng chất các tiêu chí sau 5 năm đạt chuẩn nông thôn mới của xã Suối Cao. Đồng thời lưu ý thời gian tới địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện giữ vững và nâng cao các tiêu chí một cách bền vững. Đối với các tiêu chí chưa đạt theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã cần đề ra mục tiêu xây dựng lộ trình, phân kỳ từng giai đoạn để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

                                                                          Tuệ Lâm

                                      

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​