Xuân Lộc giao ban trực tuyến công tác CCHC và BHYT

 

Chiều ngày 25/10, huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác cải cách thủ tục hành chính và BHYT tháng tháng 10 năm 2018.

237125968d766d283467.jpg

Theo đánh giá, trong tháng 10 huyện đã tiếp nhân được 6.092 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn và đang giải quyết trong hạn được 6000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,63, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các loại hình dịch vụ khác như thực hiện thủ tục tiếp nhận và trả kết quả, làm và cấp chứng minh nhân …, có nhiều chuyển biến. Huyện có 655/658 tài khoản Ioffce của cán bộ công chức viên chức hoạt động đạt tỷ lệ 99,5%, trong tháng 10 có 7949 văn bản điện tử đi và đến được gửi qua hệ thống mạng, góp phần cải cách được các thủ tục hành chính. Đối với BHYT, tính tới thời điểm ngày 24 tháng 10, huyện Xuân Lộc có 199.467/240.986 người dân tham đạt tỷ lệ 82,77%.  Nhìn chung tỷ lệ người dân tham gia BHYT đã có dấu hiệu tăng dần so với thời điểm tháng trước. Trong đó các đơn vị vẫn giử được số lượng người dân tham gia BHYT cao như: Xuân Định đạt 93,94%; Xuân Phú 92,87% , xã Xuân Thọ đạt 90,33%, ba xã có tỷ lệ đạt thấp là: Xuân Tâm đạt 75,14%, Xuân Hòa đạt 75,84% và xã Xuân Bắc chỉ mới đạt 75,68. Hội nghị cũng đã đề cập những hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục trong thời gian tới như như tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hiện còn thấp, vẫn còn xảy ra tình trang giải quyết hồ sơ trể hạn, nhất là trên lĩnh vực đất đai hồ sơ xử lý còn sai sót, dẫn đến sự phiền hà trong dân.

91ccf52b5dcbbd95e4da.jpg

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Huỳnh Thị Lành- UVTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế giờ giất làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở các xã thị trấn; phát huy hiệu quả các sáng kiến trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tiến đến nên hành chính công hiện đại và hiệu quả. Ngoài ra các đại lý bán BHYT cần nều cao vai trò trách nhiệm, nằm chắc địa bàn, từng hoàn cảnh, điều kiện người dân để có kế hoạch tuyền truyền. vận đồng có hiệu quả.

 

                                                                               Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​