Hội thi thuyết trình về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cấp tỉnh

Ngày 3/10/2018, Trường MN Xuân Hưng, vinh dự được đại diện cho Huyện Ủy Xuân Lộc tham gia hội thi thuyết trình về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cấp Tỉnh.

Nội dung thi là thuyết trình về chủ đề " Quan niệm Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương, liên hệ bản thân, cơ quan, đơn vị"

 IMG_20181005_125537-(1).jpg

Sinh thời, Bác Hồ có nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Người đòi hỏi, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi. Theo Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm. Nêu gương trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc........

Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức đồng chí Trần Thị Thắm - đại diện đơn vị huyện Xuân Lộc đã đạt giải nhì của hội thi

IMG_20181005_131729.jpg

Thông qua hội thi lần này nhằm nâng cao sự hiểu biết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ”, chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên . Qua đó để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW và Đề án nêu gương của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả.

43201717_353558915383814_852591883459756032_n.jpg


          Nguồn tin Phòng giáo dục ngành MN

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​