Giám sát công tác bảo vệ môi trường

 

Sáng 05/10 đoàn giám sát HĐND tỉnh Đồng Nai do ông Phạm Ngọc Tuấn, phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

VIDEO.00_04_15_02.Still246.jpg


Theo thống kê hiện có khoảng 94 trang trại chăn nuôi cấp tỉnh được xây dựng trên địa bàn huyện. Trong đó có 60 trang trại đang hoàn thành hệ thống xử lý nước thải, 10 trang trại đang xây dựng hệ thống xử lý và 17 trang trại đang xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đi vào sử dụng. Các trang trại này đều nằm trong vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi của huyện. Đối với các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ hầu hết đã xây dựng hầm Bioga, kết hợp với hồ sinh học. Tuy nhiên phương pháp này chỉ xử lý sơ bộ lượng nước thải phát sinh nhưng chưa đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước thải trong chăn nuôi. Để đảm bảo việc bảo vệ môi trường, huyện Xuân Lộc đã hạn chế các dự án đầu tư chăn nuôi tại khu vực giáp ranh Đồng Nai, Bình Thuận. Đặc biệt không xem xét các dự án chăn nuôi heo có nguồn phát sinh chất thải nhiều tại các khu vực này thời gian gần đây. Ngoài ra huyện đã rà soát quy hoạch tất cả vùng phát triển chăn nuôi tập trung giai đoạn 2 trên địa bàn 14 xã chưa được thỏa thuận địa điểm chăn nuôi và điều chỉnh một số vùng chăn nuôi phù hợp.

VIDEO.00_02_27_05.Still247.jpg

Phát biểu tại buổi giám sát, đoàn đã đề nghị huyện phải rà soát di dời các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định; Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp UBND huyện thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường. Trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời công khai thông tin định kỳ chất lượng môi trường. Kết quả xử lý vi phạm pháp luật về môi trường của các tổ chức cá nhân; Công khai các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để cộng đồng và nhân dân cùng giám sát.

 

Lê Tùng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​