Xuân Lộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2018

 

Thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, sáng ngày 04/10/2018, tại hội trường Khối Vận huyện, Hội Nông dân huyện Xuân Lộc đã tổ chức Hội nghị giáo ban công tác hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Việt – HUV- Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa VI, các đồng chí phó chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

 hndđ.jpg
Ông Lê Quốc Việt – HUV- Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại hội nghị

 Đây là hội nghị nằm trong chương trình, kế hoạch hàng năm của Hội Nông dân huyện. Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân huyện đã đánh giá kết quả đã đạt được của công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm: Công tác tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tuyên truyền học tập các nghị quyết của Đảng cấp được quan tâm; tập trung tuyên truyền, tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, Đại hội Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023, bầu các đồng chí vào BCH, BTV, bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch đúng đề án được phê duyệt. Sau đại hội, các cấp Hội đã xây dựng, ban hành quy chế, tổ chức thực hiện.

Trong 9 tháng củng cố 23 chi hội; số chi hội trưởng thay thế 18; Số BCH chi hội là đảng viên 83/548 chiếm 15,14%; Chi hội trưởng là đảng viên 51/94 đạt 54,25%; Chi hội phó là đảng viên 47/94 đạt 50%. Số kết nạp mới trong 9 tháng là trên 1000 hv; Tổng số hội viên hiện có: 23.345/32.200 số nông dân trong độ tuổi, đạt 72,8%.

Trong 9 tháng giới thiệu được 28 hội viên ưu tú cho đảng đưa vào trung kiên, lũy kế đến nay có 84 đ/c; số hội viên được kết nạp vào Đảng là 10 đồng chí.

Tổng dư nợ các nguồn của quỹ HTND là 6 tỷ đồng/14 dự án/260 hộ vay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân trong 9 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Một số cơ sở Hội triển khai xây dựng các kế hoạch, tuy nhiên chất lượng chưa cao, chưa gắn với thực tiễn địa phương. Công tác phát triển hội viên tại một số cơ sở Hội làm còn chậm và việc giới thiệu hội viên ưu tú để xây dựng trung kiên phục vụ phát triển đảng chưa đạt yêu cầu. Việc phối hợp để thực hiện nhiệm vụ ủy thác ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, dư nợ quá hạn còn cao (0,39%). Một số cở Hội chưa thể hiện tích cực phát huy vai trò chủ thể trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, chất lượng hoạt động của một số chi, tổ hội có lúc, có nơi còn một số mặt hạn chế.

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trong tâm 9 tháng cuối năm 2018, cụ thể:

- Tiếp tục củng cố BCH hội và chi tổ hội theo hướng nâng cao chất chất lượng chính trị, góp phần thực hiện Đề án 02-ĐA/HU của BTV Huyện ủy về tiếp trục xây dựng khu hệ thống tổ chức khu, ấp vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện Đề án số 02-ĐA/HNDT của Hội Nông dân tỉnh. Có giải pháp kiên quyết đối các hộ chây ỳ để đạt tỷ lệ dư nợ quá hạn dưới 0,16%.

- Chỉ đạo nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tham gia các hình thức tổ chức sản xuất. Hướng dân nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo kế hoạch của từng địa phương để nâng cao thu nhập.

- Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nông dân tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự, không tham gia các hoạt động gây rối, tụ tập biểu tình, cảnh giác với các âm mưu lôi kéo, dụ dỗ của các thế lực thù địch, phản động.

 

Cảnh Quý- HND huyện Xuân Lộc

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​