Hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện Xuân Lộc lần thứ 15

 

Sáng 02/10 Huyện ủy Xuân Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa 6 đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 04 của ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm. Đồng chí Phạm Văn Thuận- Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, dự và chủ trì hội nghị.

TIEU.00_03_15_00.Still111.jpg

Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ huyện 9 tháng đầu năm cho biết: Nền kinh tế huyện Xuân Lộc tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực. Tổng giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn ước đạt trên 15.001,8 tỷ đồng, đạt 69,7% KH, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 88,9 % dự toán. Song song đó huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt công tác vận động nhân dân, tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả gắn kết với hệ thống các công trình thủy lợi và đầu tư lưới điện vào khu sản xuất. Từ đó hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh tập trung giá trị sản xuất cao. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế tiếp tục có bước phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới và từng bước đi vào chiều sâu.


TIEU.00_05_13_42.Still110.jpg


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Lãnh đạo huyện Xuân Lộc đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, chuyển giao KHKT để tăng năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp; Tập trung xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao và thực hiện tốt kế hoạch hướng về cơ sở. Chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng “phát triển hàng hóa nông nghiệp bền vững”.

 

Lê Tùng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​