Bí thư Huyện ủy làm việc về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Hưng

 

Sáng ngày 28/9/2018, đồng chí Phạm Văn Thuận - Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện phòng Nông nghiệp & Phát triền nông thôn huyện, Hội nông dân huyện đã về làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Hưng về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nâng cao và phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu 9 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu đạt được như sau:


 hulv.jpghulv1.jpg

Về thực hiện Bộ tiêu chí nâng cao, trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện đạt 10/19 tiêu chí, 35/53 chỉ tiêu. Còn lại một số tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 5 về trường học, tiêu chí số 7 về chợ nông thôn, tiêu chí số 10 về thu nhập và phát triển sản xuất, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường, tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị, trong đó có một số tiêu chí thực hiện còn gặp nhiều khó khăn đó là tiêu chí số 2, 5, 10 và 15, theo đó Đảng ủy xã đã đề ra một số giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm là tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt 5 tiêu chí đó là tiêu chí số 7,13, 16, 17 và 18.

Về thực hiện phong trào xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu, Đảng ủy xã đã chọn địa bàn ấp 3 và ấp 5 để tổ chức thực hiện sau đó nhân rộng các địa bàn còn lại, kết quả thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu đạt được tỷ lệ khá cao.

Qua làm việc, đ/c Bí thư Huyện ủy chỉ đạo như sau; Đề nghị Đảng ủy xã rà soát lại các tiêu chí, chỉ tiêu đã thực hiện, đánh giá lại cho đúng thực chất, tiếp tục đề ra những giải pháp để giữ vững các tiêu chí đã đạt, bên cạnh đó có Nghị quyết chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến cuối năm đạt được bao nhiêu tiêu chí, đồng thời cần tập trung định hướng cho người nông dân trong khâu liên kết sản xuất bền vững gắn với phát triển mô hình kinh tế tập thể và tổ hợp tác, qua đó hỗ trợ về quy trình sản xuất, cung ứng sản phẩm đầu ra, đánh giá thực trạng về phương án sản xuất, nguồn vốn đầu tư như; điện, nước, phân bón, tham mưu cho UBND huyện trong thực hiện quy trình chuỗi liên kết Dự án cánh đồng lớn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua đó chọn mỗi ấp ít nhất thực hiện 01 tuyến đường kiểu mẫu sau đó nhân rộng ra toàn địa bàn, đồng thời đề nghị Chi cục thống kê và phòng Nông nghiệp huyện thống kê rà soát lại cơ cấu các loại cây trồng, năng suất sản lượng thu nhập, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tổ chức sản xuất  gắn với chuổi liên kết để hỗ trợ cho nông dân trong khâu sản phẩm đầu ra.

 

                                                                                                                          Quang Duệ

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​