Đảng bộ khối kinh tế đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm

 

Đảng bộ khối kinh tế Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

VIDEO.00_01_01_04.Still240.jpg

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ khối kinh tế Huyện đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên . Cụ thể đã tổ chức quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến toàn bộ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng trong 9 tháng qua Đảng bộ khối kinh tế Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong công tác tham mưu. Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị sản xuất xã hội trên địa bàn 9 tháng đạt 15 ngàn tỷ đồng, đạt 69,73% kế hoạch, tăng 8,71% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 88,90% kế hoạch pháp lệnh và tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt 75,34% kế hoạch. Về hoạt động  HĐND đã phối hợp tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 HĐND Huyện; tổ chức hàng chục cuộc khảo sát giám sát. Qua giám sát đã phát hiện những tồn tại, hạn chế. Theo đó đã có những kiến nghị đến các ngành chức năng khắc phục, xử lí. Ngoài ra Đảng bộ khối kinh tế thực hiện tốt công tác dân vận. Kết quả đăng ký chăm lo phụng dưỡng cho 11 gia đình chính sách với số tiền từ 500 đến 700 ngàn đồng/tháng/ hộ; tích cực đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ phòng chống thiên tai. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu..

VIDEO.00_00_31_20.Still237.jpg

Theo kế hoạch. Trong 3 tháng cuối năm, Đảng bộ khối kinh tế Huyện tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên; tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn. Đồng thời tiếp tục xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình, đề xuất biểu dương khen thưởng  trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                

                                                         Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​