Hội đồng nhân dân huyện giám sát về công tác quản lý thu gom rác thải

 

Ngày 21/9/2018, Hội đồng nhân dân huyện do ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban kinh tế xã hội - Hội đồng nhân huyện làm trưởng đoàn, cùng các thành viên, đã có buổi giám sát về công tác quản lý thu gom rác thải trên địa bàn xã Xuân Trường.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, UBND xã Xuân Trường đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí kiểu mẫu, Bộ tiêu chí nâng cao năm 2018, tập trung triển khai đến các ban ngành, các ấp, phân công cán bộ, công chức, các ngành phụ trách các tiêu chí nông thôn mới gắn với việc tiếp tục phân công “Hướng về ấp” năm 2018; Công văn số 937/CV-TNMT ngày 26/9/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xuân Lộc về việc hướng dẫn phương án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải bảo vệ thực vật, thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường; Kế hoạch số 110/UBND-NL ngày 30/5/2018 của UBND huyện Xuân Lộc về tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2018 lồng ghép và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018 với chủ đề “Giải quyết môi trường nhựa và nilon” trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

e47377e1c79a27c47e8b.jpg

Đến nay, tỷ lệ hộ dân tự thu gom và đăng ký xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã đạt 4.146/4.230 hộ đạt 98% (NQ 98%), tỷ lệ hộ đăng ký thu gom xử lý rác  2.233/4230 hộ, đạt 53% (NQ >70%), tăng 333 hộ đăng ký thu gom rác so với năm 2017.  Đồng thời, các Ban ấp thường xuyên tổ chức ra quân dân vận, thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn, phát quang cây cỏ đảm bảo tầm nhìn, nạo vét cống, rãnh thoát nước không để nước mưa và nước thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đường làng ngỏ xóm và các công trình cộng, nhà ở các hộ dân đảm bảo cảnh quan “ Xanh, sạch, đẹp”. 

Bên cạnh, UBND xã thường xuyên kiểm tra đơn vị thu gom rác đúng theo phương án thu gom rác, lịch trình, trang thiết bị thu gom rác của Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Trường đảm bảo không để rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, giải quyết kịp thời các vướng mắc phản ánh của các hộ dân trong vấn đề đơn vị thu gom rác không  đúng theo hợp đồng đã ký kết với các hộ dân.

Ngoài ra, phối hợp các ngành kiểm tra môi trường các hộ chăn nuôi, kết quả, đã lập biên bản 03 trường hợp chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường tại ấp Trung Hưng, 01 trường hợp ấp Trung Nghĩa, đề nghị xây dựng hầm Biogas xử lý chất thải không gây ô nhiễm môi trường, làm việc 08 trường hợp ấp Trung Tín và 01 trường hợp tại ấp Trung Sơn đề nghị không xả nước thải ra môi trường, các trường hợp nêu trên đã thực hiện theo đúng nội dung chủ hộ đã cam kết.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban kinh tế xã hội - Hội đồng nhân huyện đã đánh giá cao kết quả mà UBND xã Xuân Trường đạt được. Mặc khác nhấn mạnh, UBND xã cần phối hợp triển khai họp dân, đăng ký thu gom rác, lắp đặt thùng đựng rác tại vị trí đầu đường, nâng tỷ lệ đăng ký thu gom rác, xử lý kịp thời các trường hợp phản ánh của nhân dân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền người dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường, thường xuyên tổ chức kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về môi trường. Phấn đấu đến cuối năm 2018, UBND xã tăng thêm số hộ thu gom xử lý rác thải trên 70% theo Nghị quyết đề ra, để đạt được nông thôn mới nâng cao về tiêu chí môi trường.

Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​