Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phát triển xây dựng gia đình kiểu mẫu tổ nhân dân kiểu mẫu

UBND Huyện Xuân Lộc vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu trong 8 tháng đầu năm 2018. Dự hội nghị có ông Phạm Văn Thuận- Tỉnh ủy viên bí thư Huyện Xuân Lộc.
VIDEO.00_00_04_01.Still190.jpgVIDEO.00_00_09_45.Still192.jpg

Trong thời gian qua việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu được cơ quan, đơn vị  và UBND các xã thị trấn trên địa bàn Huyện thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian phù hợp để chủ động phối hợp với cán bộ, công chức UBNd các xã, thị trấn, cán bộ các ấp, tổ nhân dân  tuyên truyền vận động động người dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động thu gom rác thải; chỉnh trang vườn, hàng rào, cổng ngõ xanh, sạch, đẹp và an toàn và chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn Huyện đạt 82,72%, tăng 2,72% so với cuối năm 2017. Trong đó có 2 địa phương đạt tỷ lệ trên 90% gồm Xuân Định và Xuân Phú. Cũng theo báo cáo, đến nay Xuân Lộc cũng có 58,86% tổ nhân dân đăng ký thực hiện kiểu mẫu và gần 60% hộ gia đình đăng ký thực hiện kiểu mẫu. Về tiêu chí gia đình văn hóa các xã, thị trấn tổ chức đăng ký đạt 100%, tiêu chí sáng các xã đều đạt từ 80 đến 90%, tiêu chí về xanh đảm bảo được từ 40 đến 60%.

                                                Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​