Xuân Lộc có trên 104 ngàn lao động qua đào tạo

 

Tính từ đầu năm đến nay, huyện Xuân Lộc đã tổ chức được 16 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn thu hút trên 500 học viên tham gia , đạt 63,3% kế hoạch bao gồm các ngành nghề như: chăn nuôi thú y, cắt may công nghiệp, nấu ăn,…Theo  số liệu thống kê, đến nay Xuân Lộc gần 104 ngàn lao động đã qua đào tạo, trong gần 80 ngàn lao động được tham gia các khóa đào tạo nghề. Được biết trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề nên cơ cấu lao động của Xuân Lộc đã có sự chuyển dịch mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ.

RAU.00_10_16_24.Still058.jpgRAU.00_10_40_04.Still059.jpg

 

Hải Đình

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​