Kế hoạch tuyển Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Xuân Lộc năm học 2018-2019

​Nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên cho các đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện trên cơ sở đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế theo Kế hoạch số 128-KH/HU ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện Xuân Lộc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo  huyện Xuân Lộc năm học 2018-2019 cụ thể như sau: 311-KH-UBND 28-8-2018.pdf
Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​