Hội nghị triển khai nghị định 162 của chính phủ

 

Sáng ngày 10/8, Ban tôn giáo Tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nghị định 162/2017/NĐ của chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho trên 200 chức sắc, tu sĩ, chức việc các tôn giáo trên địa bàn Huyện Xuân Lộc.

VIDEO.00_00_08_33.Still154.jpg

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đại diện Ban tôn giáo Tỉnh triển khai một số nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo như: quyền tự do tín ngưỡng; điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; đăng ký hoạt động tôn giáo; công nhận tổ chức tôn giáo; thành lập, chia, tách, hợp nhất các tổ chức tôn giáo trực thuộc; phong phẩm, bầu cử, bổ nhiệm, suy cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành. v.v... Qua hội nghị này nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cho các chức sắc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Huyện Xuân Lộc góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

                                                           Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​