Họp triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Xuân Trường năm 2018 và lộ trình đến năm 2020 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

 

Ngày 07/8/2018, Ban Chỉ đạo Nông nghiệp Nông dân Nông thôn và Xây dựng nông thôn mới xã Xuân Trường tổ chức Họp triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã năm 2018 và lộ trình đến năm 2020 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Tại cuộc họp, UBND xã đã thông qua Kế hoạch phân công 04 nhóm nông thôn mới nâng cao và thông báo phân công Ban chỉ đạo, cán bộ, công chức, phụ trách các 19 tiêu chí và 53 chỉ tiêu. Các thành viên dự họp đã đánh giá thực trạng các tiêu chí, đề ra các nhiêm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu được phân công phụ trách. Được biết, đến tháng 7 năm 2018, xã Xuân Trường đạt 10/19 tiêu chí và 41/53 chỉ tiêu. Xác định các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, các thành phần dự họp đề xuất cần tập trung một số nhiệm vụ đối với các tiêu chí như: quy hoạch, cơ sở văn hóa, thu nhập và phát triển sản xuất, y tế, môi trường...

Toàn cảnh cuộc họp.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Đặng Công Ngoan - Trưởng Ban chỉ đạo Nông nghiệp Nông dân Nông thôn và Xây dựng nông thôn mới xã đề nghị Trưởng các nhóm nông thôn mới cần tăng cường công tác chỉ đạo, họp nhóm, đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Bên cạnh, đối với các ban ngành đoàn thể xã nâng cao công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua xây dựng gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu, chú trọng các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, nước sạch, thu gom rác,...phấn đấu đến cuối năm 2018 xã Xuân Trường đạt 15/19 tiêu chí, 46/53 chỉ tiêu, năm 2019 hoàn thành và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

          Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​