Không cộng điểm khuyến khích nghề vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Đồng Nai

 

Năm học 2019 – 2010, Sở GD&ĐT Đồng Nai sẽ không cộng điểm khuyến khích đối với học sinh có giấy chứng nhận tốt nghiệp nghề phổ thông bậc THCS vào tuyển sinh lớp 10.

Ngày 2/8/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai Huỳnh Lệ Giang đã ký văn bản 2102/GDĐT – GDTrH&GDTX về thông tin cộng điểm khuyến khích cho học sinh tốt nghiệp nghề phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2019 – 2020.

Theo đó, căn cứ vào thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ra ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2, khoản 2 điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư 11/2014/TT-BGDĐT.

IMG_1493-(500-x-373).jpg 
 
Căn cứ vào Quy chế xét tốt nghiệp trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học cơ sở thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh được biết, kể từ năm học 2019 – 2020, sẽ không áp dụng việc cộng điểm khuyến khích đối với học sinh tốt nghiệp nghề phổ thông vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở vẫn cộng điểm khuyến khích theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

 Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT khẩn trương triển khai đến các trường THCS để thông báo cho phụ huynh và học sinh được biết.

Trần Ngọc Trác (Phòng GD-ĐT)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​