Từ thu “Phí” sang thu “Giá”, thuật ngữ mà không nhiều người hiểu

 

Trước đây, trong Pháp lệnh Phí và lệ phí được Quốc hội ban hành năm 2001 quy định: Phí bao gồm cả phí dịch vụ công do khu vực nhà nước cung cấp và phí dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. Tuy nhiên, để khuyến khích thu hút nguồn lực đầu tư xã hội hóa, Luật Phí và lệ phí do Quốc hội ban hành ngày 25/11/2015 (hiệu lực thi hành từ 1/1/2017) quy định: Dịch vụ do cơ quan nhà nước cung cấp là phí (thu phí), còn dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp là giá (thu giá).

Theo quy định của Luật Phí và lệ phí 2015, ngoài phí sử dụng đường bộ được chuyển thành giá sử dụng đường bộ, còn 16 loại phí khác được chuyển thành giá sản phẩm dịch vụ, gồm: Thủy lợi phí (chuyển thành: Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi), phí chợ (giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ), phí qua đò, qua phà (giá dịch vụ sử dụng đò, phà), phí sử dụng cảng, nhà ga (giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga), phí trông giữ xe (giá dịch vụ trông giữ xe), phí kiểm dịch y tế (giá dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng…) …vv.

 vdd11.jpg

Vào đầu tháng 5 năm 2018, dư luận bức xúc khi Bộ Giao thông Vận tải đổi tên gọi từ trạm thu phí sang trạm thu giá. Các lái xe cho rằng Bộ đang “đánh tráo” khái niệm để lách luật nhằm tiếp tục nắm quyền quyết định mức thu. Thậm chí, một số lái xe con bức xúc dùng giá đỗ để trả phí qua trạm.

Theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá nêu rõ: Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan có thẩm quyền ban hành mức giá trần (tối đa) đối với dịch vụ sử dụng đường bộ trên quốc lộ do Bộ GTVT quản lý, UBND cấp tỉnh quy định giá đối với đường địa phương.

Việc đổi từ phí dịch vụ đường bộ sang giá dịch vụ đường bộ là đúng, nhưng đổi từ trạm thu phí thành trạm thu giá BOT là máy móc, cho phù hợp Luật hiện hành mà còn liên quan tới mức phí thu ở BOT sẽ thay đổi.

Từ những bức xúc trong dư luận. Ngày 4/6/2018, trước báo cáo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể về tên gọi trạm BOT tại nghị trường Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói không cần phải nghiên cứu và trình Chính phủ. “Việc đổi tên trạm thu giá thành trạm thu phí tôi thấy không cần phải nghiên cứu và trình. Tôi thấy trở về tên cũ là được, đợi trình Chính phủ lâu lắm!”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

          Qua đó, Tổng cục Đường bộ yêu cầu trước ngày 20/7/2018, tất cả trạm BOT trên cả nước phải đổi tên từ trạm thu giá sang trạm thu phí. Theo đó, việc thay đổi này để thống nhất tên gọi dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp thuận.

                                                          Hoàng Quang Hải (Ph​òng ​Tài chính – kế hoạch)

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​