BTV hội nông dân huyện bàn hành kế hoạch thực hiện mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp Hội, của từng cán bộ, hội viên nông dân. Thường xuyên phát triển, nhân rộng các mô hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã được xây dựng trước đây; đồng thời nghiên cứu xây dựng các mô hình làm theo thực hiện “tư tưởng, phong cách” của Bác nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đem lại sự hài lòng của nhân dân đối với hoạt động của tổ chức hội nông dân các cấp. Ngày 16/7/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/HND về xây dựng mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tại kế hoạch này, BTV Hội Nông dân huyện xác định 03 mô hình làm theo để định hướng cán bộ, hội viên cơ sở tập trung thực hiện gồm: Mô hình “thực hiện có hiệu quả nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hội viên phát triển kinh tế”; Mô hình “Xây dựng và nhân rộng cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ tiên tiến”; Mô hình “cán bộ hội nông dân tận tụy với công việc, sâu sát cơ sở” với các tiêu chí cu với các tiêu chí cụ thể để cán bộ, hội viên nông dân phấn đấu, thực hiện.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc, qua đó góp phần đưa hoạt động của hội ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.

 

Cảnh Quý- HND Xuân ​Lộc

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​