Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động

 

Ngày 01/8/2018, Phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động trên địa bàn xã Xuân Trường.

Hội nghị đã được đồng chí Trần Duy Nguyện - Phó Phòng Tư pháp huyện trực tiếp phổ biến sâu rộng, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó tập trung nâng cao hiểu biết cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung các văn bản pháp luật để từ đó giúp mọi người nâng cao ý thức, nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc thực thi và chấp hành pháp luật, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã.

3fbcf3d0960e77502e1f.jpg


Qua đó, một số nội dung chủ yếu của buổi tuyên truyền là công tác phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và Luật tiếp cận thông tin. Thực hiện tư cấn trợ giúp pháp lý trực tiếp cho người dân về các lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, các chính sách của nhà nước liên quan đến đời sống của nhân dân và hướng dẫn các thủ tục hành chính cho người dân.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp toàn thể cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, tránh những hành vi vi phạm pháp luật, giảm thiểu các vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày  góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.  


Pha Nguyễn

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​