Tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

 

Ngày 03/5/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

Theo đó, tiêu chí đối với tiến bộ kỹ thuật công nhận lần đầu:

- Có tính mới, tính sáng tạo, tính ổn định và khả năng cạnh tranh cao;

- Đảm bảo chất lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường, có triển vọng mở rộng sản xuất.

Tiêu chí đối với tiến bộ kỹ thuật tương tự tiến bộ kỹ thuật đã được công nhận thì phải đáp ứng các tiêu chí quy định nói trên và có hiệu quả kinh tế cao hơn ít nhất 10% so với tiến bộ kỹ thuật tương tự đã được công nhận.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận tiến bộ kỹ thuật gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

- Văn bản đề nghị công nhận tiến bộ kỹ thuật theo Mu số 1 ban hành kèm theo Thông tư.

- Báo cáo kết quả nghiên cứu tiến bộ kỹ thuật theo Mu số 2 ban hành kèm theo Thông tư;

- Bản nhận xét ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất của tối thiểu 03 tổ chức hoặc cá nhân theo Mu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

qqq.jpg

               

Lê Thị Xuân Trang - Phòng NN&PTNT

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​