Giám sát triển khai thực hiện đề án nêu gương

 

Sáng ngày 26/7, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc về triển khai thực hiện Kết Luận số 34-KL của Tỉnh Ủy về đề án nêu gương và kết luận số 38-KL/TU của Thường trực Tỉnh Ủy về tình hình cơ sở vật chất, nơi làm việc của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ở xã, thị trấn năm 2018.

VIDEO.00_00_42_21.Still136.jpg

Theo báo cáo Đảng bộ huyện Xuân Lộc hiện có 43 tổ chức cơ sở Đảng với 5.115 đảng viên. Trong thời gian qua, đã có 99,6% đảng viên và 73% đoàn viên, hội viên được quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương và Bộ Chính trị. Theo đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đảng và người đứng đầu từ Huyện đến cơ sở trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và đề cao trach nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình gắn với việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách , nhiệm vụ được giao có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là việc thực hiện các mô hình làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác được Huyện tiếp tục được duy trì và thực hiện hiệu quả. Đến nay toàn Huyện đã xây dựng được 143 mô hình. Đáng chú ý các tổ chức cơ sở Đảng,đoàn thể đã xây dựng mới nhiều mô hình hướng vào công tác xây dựng Đảng, chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chăm lo an sinh xã hội…Cùng với đó công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong việc gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

VIDEO.00_03_27_16.Still135.jpg

Thực hiện kết luận số 38-KL/TU của Thường trực Tỉnh Ủy. Ban thường vụ Huyện Ủy Xuân Lộc đã bố trí phòng làm việc, trang bị máy tính, máy in , tủ đựng hồ sơ, bàn làm việc cho MTTQ các xã, thị trấn cơ bản đảm ứng yêu cầu của công tác của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, xã, thị trấn.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hồ Thanh Sơn- Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc trong thời gian tới cần tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục duy trì xây dựng thực hiện hiệu quả các mô hình làm theo.

 

                                                            Tuệ lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​