Ban pháp chế HĐND tỉnh giao ban đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm

 

Sáng ngày 25/7, tại Huyện Xuân Lộc, Ban pháp chế HĐND Tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Ban pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hòa nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có ông Phạm Ngọc Tuấn- Phó chủ tịch HĐNd Tỉnh.

VIDEO.00_00_19_28.Still129.jpg


Theo báo cáo tại hội nghị. 6 tháng đầu năm, Ban pháp chế HĐND Tỉnh đã ban hành Quyết Định và thực hiện 13 cuộc khảo sát, giám sát về các các nội dung như: Việc thực hiện pháp luật tố tụng hành chính khi tham gia các vụ án hành chính tại tòa án nhân dân và giám sát qua văn bản đối với các đơn vị còn lại của UBNd Huyện Nhơn Trạch và UBND Thành phố Biên Hòa; Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp HĐND Tỉnh; Công tác đảm bảo an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ. ... Bên cạnh đó Ban pháp chế HĐND Tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐNd Tỉnh khảo sát thi công dự án nút giao thông ngã tư Dầu Giây kết nối với Quốc lộ 20, Quốc lộ 1 tại Huyện Thống Nhất. Qua kháo sát đã kiến nghị với chủ đầu tư  khẩn trương thực hiện một số nội dung liên quan để đảm bảo ATGT tại nút giao thông này.

VIDEO.00_00_12_01.Still128.jpg

Các hoạt động tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân cũng được ban chú trọng. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm Ban pháp chế HĐND Tỉnh đã tiếp nhận 51 đơn. Kết quả đã có văn bản chuyển đến cơ quan thẩm quyền 15 đơn; có văn bản hướng dẫn cho công dân 14 đơn và lưu theo dõi 22 đơn.

Theo kế hoạch. Trong 6 tháng cuối năm Ban pháp chế HĐND Tỉnh sẽ tập trung giám sát một số nội dung về đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; ý kiến, kiến nghị của cử tri và các ý kiến, kiến nghị của tổ Đại biểu và đại biểu HĐND Tỉnh liên quan đến lĩnh vực pháp chế; Giám sát công tác tư pháp thuộc Sở tư pháp; Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp HĐNd Tỉnh…

 

Tuệ lâm 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​