Tập huấn công tác nông thôn mới tại Xuân Lộc

 

Sáng ngày 25/7, Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới Tỉnh phối hợp với UBND Huyện Xuân Lộc tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới cho 200 học viên là Ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã, ban phát triển ấp và nhân dân trên địa bàn các xã của Huyện Xuân Lộc.

VIDEO.00_00_51_06.Still132.jpg VIDEO.00_01_20_20.Still133.jpg

Tại lớp tập huấn các học viên được nghe ông Lê Văn Gọi- Phó chánh văn phòng điều phối chương trình nông thôn mới Tỉnh triển khai các nội dung về: Vai trò của các tổ chức chính trị; công tác thông tin tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới; Triển khai bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016- 2010; Kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp, xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng; Nguồn lực xây dựng nông thôn mới và cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực, khuyến khích phát triển kinh tế xã hội; Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn; Kinh nghiệm trong vận động xây dựng mô hình sáng- xanh- sạch- đẹp. Qua lớp tập huấn này nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là trang bị kiến thức kỹ năng  về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh,  Huyện đã đề ra và nhằm xây dựng nông thôn mới phát triển ổn định và bền vững giai đoạn tiếp theo.

VIDEO.00_00_42_46.Still134 (1).jpg


                                                                     Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​