Họp giao ban trực tuyến CCHC tháng 7

 

Sáng ngày 19/7, bà Huỳnh Thị Lành- UVTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến công tác cải cách thủ tục hành chính tháng tháng 7 năm 2018.

 gfhnfghnfghfgh.jpg
(Bà Huỳnh Thị Lành-Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tại hội nghị giao ban trực tuyền CCHC tháng 7/2018)

Theo báo cáo của văn phòng một cữa, một cữa liên thông huyện Xuân Lộc. Trong tháng 7 đã tiếp nhân được 3.506 hồ sơ, nâng tổng số hồ sơ  tiếp nhận giải quyết trong tháng là 5.723 hồ sơ, qua đó đã giải quyết đúng hạn và đang giải quyết trong hạn được 5.657 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,85%; giải quyết trể hạn 51 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,89% và đang giải quyết trể hạn 15 hồ sơ, chiến tỷ lệ 0,26%, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; các loại hình dịch vụ khác như thực hiện thủ tục tiếp nhận và trả kết quả chứng minh nhân dân với trên 2.000 giấy CMND được cấp; ngành dịch vụ bưu chính đã thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho trên 740 bộ hồ sơ, qua đó giảm thiểu tối đa thời gian, công sức cho người dân trong việc giao dịch.

Tuy nhiên, hội nghị cũng đã đề cập những hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục trong thời gian tới như như tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hiện còn thấp, vẫn còn xảy ra tình trang giải quyết hồ sơ trể hạn, nhất là trên lĩnh vực đất đai hồ sơ xử lý còn sai sót, dẫn đến sự phiền hà trong dân. Ngoài ra bà Huỳnh Thị Lành- UVTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy chế giờ giất làm việc tại bộ phận một cữa, một cữa liên thông ở các xã thị trấn; phát huy hiệu quả các sáng kiến trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tiến đến nên hành chính công hiện đại và hiệu quả.

 

                                                                                     Thanh Cường

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​