Tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 178 ngày 09/4/2018 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện ủy Xuân Lộc vừa xây dựng kế hoạch tồ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2018.

610df8e1e2c903975ad81.jpg

Với hình thức tuyên truyền, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước…, mỗi thí sinh đăng ký 01 chủ đề tùy chọn để tham gia, tập trung vào những vấn đề: Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nghiệm kỳ 2015 – 20120; đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền về hội nhập quốc tế, về công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, về nông nghiệp nông dân nông thôn, tuyên truyền về vấn đề dân tộc, tôn giáo, về đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây …

Các thí sinh dự thi là trưởng ban tuyên giáo các xã, thị trấn sẽ tham gia 3 phần thi, gồm: Chuần bị đề cương dự thi, trình bày bài nói và phần trả lời câu hỏi phụ của Ban giám khảo. Dự kiến hội thi sẽ được tổ chức trong ngày 27/7 tới.

 

                                                                         Ngọc Hoàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​