Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 khu dân cư trung tâm thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm thị trấn Gia Ray được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 07/02/2013. Qua 5 năm thực hiện quy hoạch, trên địa bàn thị trấn Gia Ray có nhiều công trình được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, diện mạo thị trấn Gia Ray đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, bộ mặt đô thị ngày một khang trang hơn.
Đường Hùng Vương, đường Trần Phú là những trục đường chính trong đô thị thị trấn Gia Ray. Dự án đầu tư xây dựng đường Hùng Vương, đường Trần Phú đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản số 2143/SKHĐT-XDCB ngày 10/8/2016, là dự án trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến môi trường, bố cục không gian kiến trúc đô thị; ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng, góp phần xây dựng thị trấn Gia Ray đạt đô thị loại V vào năm 2020 và đáp ứng yêu cầu phát triển thành đô thị loại IV đến năm 2030.
Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm thị trấn Gia Ray đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 07/02/2013, tuyến đường Hùng Vương và đường Trần Phú được quy hoạch mặt cắt ngang: mặt đường rộng 9 m x 2, dải phân cách giữa rộng 2 m, vỉa hè mỗi bên rộng 6 m, nền đường rộng 32 m. Lộ giới 32 m.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch mặt cắt ngang đường Hùng Vương, Trần Phú: phần mặt đường xe chạy rộng 10,25 m x 2, dải phân cách giữa rộng 2 m, vỉa hè mỗi bên rộng 4,75 m, nền đường rộng 32 m. Lộ giới 32 m. Như vậy, so với quy hoạch nội dung điều chỉnh cục bộ tuân thủ theo lộ giới quy hoạch của tuyến đường Hùng Vương, Trần Phú. Chi tiết mặt cắt ngang có sự thay đổi: tăng phần mặt đường xe chạy 2 bên từ 9 m lên thành 10,25 m, giảm bề rộng vỉa hè 2 bên từ 6 m xuống còn 4,75 m. Việc điều chỉnh chi tiết mặt cắt ngang này giúp tăng bề rộng phần đường xe chạy, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

(Đính kèm hồ sơ báo cáo tóm tắt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư trung tâm thị trấn Gia Ray).

CV-551--Lay-y-kien-dong-gop-dieu-chinh-cuc-bo-qu-y-hoach-ty-le-12000-thi-tran-Gia-Ray.pdf

Du-thao-bao-cao-tom-tat-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-12000-thi-tran-Gia-Ray.pdf

Phòng Kinh tế và Hạ tầng cung cấp thông tin đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư thị trấn Gia Ray biết, có ý kiến đóng góp gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 05/8/2018 theo quy định tại Điều 21 của Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.

Nguyễn Đình Toàn - P.KTHT

Liên kết website

Thống kê truy cập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​