Xuân Hưng trồng mới gần 50 ha rừng

 

6 tháng đầu năm 2018, xã Xuân Hưng đã phát triền trồng mới gần 50 ha rừng, với 780 các loại cây sao, dầu và keo lai cùng 49 ha rừng tràm. Nâng tổng số diện tích rừng trên địa bàn xã đến nay lên 3.268 ha. Trong đó rừng do phân trường quản lý là 680ha, rừng thuộc trường bắn quốc gia III là 1.250ha và rừng do xã quản lý là 1.338ha.

Thời gian qua,  Xuân Hưng luôn thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng như: đôn đốc các hộ dân trồng rừng phát đường băng cản lửa đồng thời phối hợp với Hạt kiểm lân tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng đến người dân trong xã.

 

                                                                                  Ngọc H​oàng

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​