Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại xã Suối Cao

 

Nhằm mục đích là nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, phường, thị trấn, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và trách nhiệm của mình khi thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Ngày 26/6/2018, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Thanh tra huyện Xuân Lộc, UBND xã Suối Cao tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2018 tại xã Suối Cao. Buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã thu hút được hơn 100 lượt cán bộ, nhân dân xã Suối Cao tham dự.

 

 kntc.jpg
Ảnh: Báo cáo viên tại hội nghị

 

 kntc1.jpg

Ảnh: Một phần quang cảnh Hội nghị


Qua tập huấn, cán bộ và nhân dân xã Suối Cao được trang bị những nội dung cơ bản của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong đó trọng tâm là quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; trình tự, thủ tục thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; các hành vi bị cấm trong khiếu nại, tố cáo và các quy định pháp luật về tiếp công dân, bảo vệ người tố cáo; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Thanh tr​a Huyện

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​