Thông qua dự thảo nghị quyết 20 và dự thảo xây dựng thị trấn gia ray thành đô thị loại V

 

Sáng ngày 12/4, UBND Huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị thông qua nội dung dự thảo kế hoạch của Ban chấp hành đảng bộ Huyện về triển khai thực hiện nghị quyết số 19,20, 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung Ương Đảng khóa XII; dự thảo nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển Thị Trấn Gia Ray thành đô thị loại 5 gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn thị trấn văn minh đô thị.

xx.BMPvvv.BMP

Theo dự thảo hành động thực hiện kế hoạch số 20- NQ/TW của Ban chấp hành trung Ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Xuân Lộc phấn đấu đến năm 2025 và 2030 tỷ lệ người dân tham, gia bảo hiểm y tế đạt 98%; 99,5% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng các loại vacxin trong chương trình tiêm chủng mở rộng; từ 80%- 90%  dân số được quản lý sức khỏe.. Với mục tiêu chung nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, tầm vóc tuổi thọ chất lượng cuộc sống; nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân;Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có tâm, có tầm và thực hiện tốt phương châm thầy thuốc như mẹ hiền, có năng lực chuyên môn vững vàng.

Về dự thảo nghị quyết của ban Thường vụ Huyện ủy mục tiêu tổng quát giai đoạn 2018- 2020 xây dựng thị trấn Gia Ray hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại V gắn với thị trấn văn minh đô thị, là đô thị trung tâm của Huyện, phát triển nhanh bền vững ngành thương mại- dịch vụ và du lịch, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Cụ thể  phấn  đấu đến năm 2020 quyết tâm giữ vững và ngày càng nâng chất các chỉ tiêu của tiêu chuẩn đô thị loại V đã đạt được. Trong đó phấn đấu tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch là trên 99%; xây dựng ít nhất 5km đường ống thoát nước chính; có 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa…

 

                                                       Tuệ Lâm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​