Kiểm tra hoạt động công tác Tuyên giáo tại xã Xuân Thành

Sáng ngày 9/4/2018, tại hội trường B UBND xã Xuân Thành Ban Tuyên giáo Huyện ủy Xuân Lộc đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Xuân Thành về thực hiện công tác Tuyên giáo quý I năm 2018.

btg.jpg

Ảnh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm việc tại xã Xuân Thành.


Thành phần có đồng chí Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã. Tham dự còn có Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách Văn hóa- Xã hội.

Nội dung kiểm tra theo Kế hoạch số 01-KH/TG ngày 15/3/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác tuyên giáo; việc xây dựng kế hoạch, kết quả triển khai các nội dung công tác tuyên truyền; việc thực hiện các nôi dung trên lĩnh vực khoa giáo; công tác cũng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo, Tổ DLXH, Tổ báo cáo viên của đơn vị; kết quả nâng cao chất lượng việc xây dựng, hiệu quả sử dụng tờ tin nội bộ; tiến độ công tác sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương và thực hiện nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương theo quy định số 101-QĐ/TW.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo xã, trong quý I Ban Tuyên giáo xã đã làm tốt công tác xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác tuyên giáo theo hướng dẫn và các tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý I như: Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930-03/02/2018); 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam(27/02/1955-27/02/2018); 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ(08/3/1910-08/3/2018); 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2018) và quán triệt, triển khai tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Theo đánh giá, công tác Tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu và tuyên truyền, vận động; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân và dư luận xã hội, qua đó tham mưu kịp thời cho Đảng ủy có những giải pháp chỉ đạo hữu hiệu trong quá trình tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền học tập Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đến cán bộ, đang viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi kiểm tra Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng kết luận một số nội dung nhằm giúp Ban Tuyên giáo xã phát huy những mặt đã làm được, đồng thời đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên giáo. Trong đó cần tập trung vào các nội dung như: Kiện toàn tổ dư luận xã hội, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đặc biệt là quản lý thông tin trên mạng xã hội, phối hợp tuyên truyền bằng các hình thức đa dạng, nghiên cứu xây dựng các mô hình mới “ xây dựng tổ nhân dân kiểu mẫu”, “ gia đình kiểu mẫu”...

                                                                                                      ĐTT. KHCN 

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

Liên kết website

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC

Địa chỉ: số 267 - Đường Hùng Vương - Khu 1 - Thị trấn Gia Ray - Huyện Xuân Lộc - Tỉ​nh Đồng Nai 
ĐT: 02513.871113 - Fax: 02513.871286 
Website:http://xuanloc.dongnai.gov.vn         
Email: ubnd-xl@dongnai.gov.vn​